| Word Klant
Fairshare
Een leefbaar loon moet verdiend kunnen worden in een normale werkweek (niet meer dan 48 uur) en moet een arbeider in staat stellen om voedsel voor zichzelf en zijn familie te kopen, om de huur te betalen, om gezondheidszorg te betalen, en om kleding, vervoer en onderwijs toegankelijk te maken. Tevens moet deze arbeider in staat zijn om een klein bedrag te kunnen sparen voor onverwachte en onvoorziene omstandigheden.
workers
living wage
Wat is een leefbaar loon?
In de meeste landen bepalen overheden een minimumloon, maar over het algemeen is dit salaris zo laag dat arbeiders en hun families hier niet fatsoenlijk van kunnen leven. Veel organisaties stellen daarom salarisstandaarden op die enorm variëren in benadering waardoor de hoogte hiervan ook uiteenloopt. Eén van de meest gehoorde bezwaren is dat de bestaande standaarden geen rekening houden met specifieke lokale omstandigheden waardoor ze te algemeen zijn om goed toegepast te kunnen worden op een heel land. Zeker in grote industriële landen als China en India. In deze landen lopen de kosten van het levensonderhoud sterk uiteen per regio.

De Fair Share leefbaar loon standaard
Bij gebrek aan een bestaande rekenmethode die een betrouwbaar beeld geeft van de leef- en werkomstandigheden in de regio Tirapur in India (hier is de fabriek gevestigd) is Continental Clothing begonnen met het definiëren van de “leefbaar loon standaard” specifiek in relatie tot de arbeiders van de fabriek waarin geproduceerd wordt. Uitgaande van de hierboven vermelde definitie van het leefbaar loon en de primaire onderzoeksresultaten, zijn er een aantal bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van een lokale non gouvernementele organisatie, het management van, en de arbeiders in de fabriek. Op basis hiervan zijn accurate berekeningen gemaakt van alle elementen van het leefbaar loon.

De extra kosten per kledingstuk
Met een collectie die uit twee basisproducten bestaat, T-shirts en hoodies, was het relatief eenvoudig om een berekening te maken van de arbeidskosten als deel van de totale kosten van het kledingstuk. Omdat de producten van het Fair Share project in het eerste jaar slechts 5 tot 10% zullen uitmaken van de totale jaarlijkse productie van de fabriek, en om er toch voor te zorgen dat de arbeiders vanaf de introductie van het plan een enigszins merkbare verhoging zouden ervaren, is er besloten dat het arbeidsdeel in het productieproces verhoogd zal worden met 100%, met andere woorden verdubbeld. De extra kosten zullen omschreven worden als de Fair Share toeslag. Het zal apart worden opgenomen in een fonds om transparantie en verantwoording te garanderen enhet zal apart worden vermeld op alle loonstrookjes en facturen. Het project is in werking getreden op 1 januari 2016. De Fair Share leefbaar loon toeslag is voor 2016 vastgesteld op 10 INR (14 eurocent of 10 pence) voor een T-shirt en 54 INR (73 eurocent of 54 pence) voor een hooded sweater.

Categorieën

Continental

EarthPositive

Salvage

Fairshare

Men

Women

Kids

Unisex

over ons

Over ons

mogelijkheden

Word Klant

contact

Continental Clothing Benelux

Wasaweg 16 c
9723 JD Groningen

Tel: +31(0) 50 318 06 46
Fax: +31(0) 50 313 37 38

info@continentalclothing.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag,
9 uur tot 17 uur